Tŷ Cynhwysydd Pecyn Fflat

  • Pecyn Fflat Cost Isel Tŷ Cynhwysydd Adeiledig Ar Gyfer Gwersyll Llafur

    Pecyn Fflat Cost Isel Tŷ Cynhwysydd Adeiledig Ar Gyfer Gwersyll Llafur

    Mae Tŷ Cynhwysydd Pecyn Fflat yn adeilad modiwlaidd, sy'n mabwysiadu'r dull “paratoad ffatri + gosod ar y safle”.Yn gyffredinol, mae'r gwneuthurwr yn pasio'r asesiad amgylcheddol ac mae'r ffrâm wedi'i phaentio.Ni chynhyrchir unrhyw wastraff adeiladu yn ystod y broses osod, ni chynhyrchir unrhyw wastraff adeiladu ar ôl dymchwel y prosiect, ac ni fydd unrhyw amgylchedd byw dynol yn cael ei niweidio.Gellir ei ailgylchu, heb unrhyw golled yn y cyfnod pontio, a lleihau pwysau amgylcheddol.Fe'i cymhwysir i feysydd gwersylla, busnesau, milwrol, twristiaeth, ac ati, ac fe'i harddangosir ar ffurf adeiladau swyddfa, neuaddau arddangos, swyddfeydd gwerthu, llety preswyl, archfarchnadoedd, fflatiau, ac ati, sy'n gwella cysur byw ac yn bodloni'r anghenion bywyd ac adloniant.