Rhwystr Sain

 • Aerdymheru peiriant allanol generadur tŵr oeri peiriant ystafell rhwystr sain inswleiddio Louver

  Aerdymheru peiriant allanol generadur tŵr oeri peiriant ystafell rhwystr sain inswleiddio Louver

  Gellir galw'r rhwystr inswleiddio sain twr oeri hefyd: sgrin inswleiddio sain twr oeri, plât amsugno sain twr oeri, sgrin amsugno sain twr oeri, rhwystr inswleiddio sain twr oeri, ac ati Mabwysiadir y sgrin amsugno sain math cymysg, y brig yw'r uned amsugno sain, a'r rhannau canlynol yw'r unedau inswleiddio sain.Ar ôl pennu'n rhesymol hyd ac uchder y rhwystr sain, gellir cael gostyngiad sŵn o 10-25dB (A).

 • Ffatri Gwerthu Uniongyrchol Priffyrdd Rhwystr Sŵn Waliau Rhwystr Sain

  Ffatri Gwerthu Uniongyrchol Priffyrdd Rhwystr Sŵn Waliau Rhwystr Sain

  Mae rhwystr sain y ffatri yn mabwysiadu rhwystr sain hybrid.Mae'r brig yn uned amsugno sain, ac mae'r rhannau canlynol yn unedau inswleiddio sain.Gellir paru modiwlau â'i gilydd yn ôl ewyllys, sy'n gyfleus ar gyfer gosod a chynnal a chadw.Ar ôl pennu'n rhesymol hyd ac uchder y rhwystr sain, gellir cael gostyngiad sŵn o 25-35dB (A).Diogelwch strwythurol uchel, ymwrthedd cryf i rymoedd naturiol a dinistrio gan ddyn.Mae ganddo fanteision buddsoddiad isel, cyflymder adeiladu cyflym ac effaith amlwg ar y dirwedd.

 • Rhwystr sain cymunedol - Gall leihau trosglwyddiad sŵn

  Rhwystr sain cymunedol - Gall leihau trosglwyddiad sŵn

  Gelwir y rhwystr sain yn yr ardal breswyl hefyd yn wal inswleiddio sain yn yr ardal breswyl.Mae'n strwythur wal.Yn bennaf mae'n cynnwys sylfeini, platiau rhwystr, colofnau dur, caewyr, morloi, ac ati Y golofn yw prif gefnogaeth y rhwystr sain yn yr ardal breswyl, y mae angen iddo fod yn fertigol i'r ddaear yn ystod y gosodiad.Mae'r plât rhwystr yn gydran amsugno sain ac inswleiddio sain gyda pherfformiad uchel iawn.

 • Rhwystr sŵn wal ffensys awyr agored gwrthsain ar gyfer pont

  Rhwystr sŵn wal ffensys awyr agored gwrthsain ar gyfer pont

  Mae prif ddeunyddiau rhwystr sain bont yn cynnwys rhwystr sain metel, rhwystr sain concrit, rhwystr sain gwydr ffibr, rhwystr sain PC, ac ati Yn gyffredinol, mae cost rhwystr sain metel yn gymharol uchel, ac mae'n hawdd ei rustio;

 • Rheilffyrdd addurniadol paneli acwstig metel tyllog ffens rhwystrau sain

  Rheilffyrdd addurniadol paneli acwstig metel tyllog ffens rhwystrau sain

  Rhennir rhwystr sain rheilffordd yn rhwystr sain rheilffordd adlewyrchol inswleiddio sain pur a rhwystr sain rheilffordd cyfansawdd sy'n cyfuno amsugno sain ac inswleiddio sain.Mae'r olaf yn ddull inswleiddio sain mwy effeithiol.Mae'n cyfeirio at y strwythur wal a osodwyd wrth ymyl y rheilffordd a'r briffordd i leihau effaith sŵn traffig ar drigolion cyfagos.

 • Ffatri Gwerthu Uniongyrchol Priffyrdd Rhwystr Sŵn Waliau Rhwystr Sain

  Ffatri Gwerthu Uniongyrchol Priffyrdd Rhwystr Sŵn Waliau Rhwystr Sain

  Mae rhwystr sain y briffordd yn bennaf yn cynnwys colofn strwythur dur a phanel amsugno sain ac inswleiddio.Y golofn yw prif elfen llwyth y rhwystr sain, sy'n cael ei osod ar wal gwrth-wrthdrawiad y ffordd neu'r plât dur wedi'i fewnosod wrth ymyl y trac gan bolltau neu weldio;Y bwrdd amsugno sain ac amsugno sain yw'r brif gydran amsugno sain, sy'n cael ei osod yn y slot colofn siâp H trwy'r clip gwanwyn cryfder uchel i ffurfio rhwystr sain.